Ürün Kategorileri

Önemi

    Bu zaferin kazanılması sonucu, Kavimler Göçü ile orta asyadan batıya doğru hareket eden Türk Boyları, nihai yaşam olanı olacak olan Anadolu topraklarına gelmişler, bu toprakları yurt edinmişler ve bundan sonra da bu toprakları yurt edinmeye, gelenek göreneklerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Eğer bu savaş kazanılmış olmasaydı Anadolu'nun türk yurdu olması ileri bir tarihe ötelenmiş olacak, Bizans imparatorluğunun dağılması gecikecek, Osmanlı Beyliği'nin önce devlet haline gelmesi, sonra İmparatorluk olması daha sonraki tarihlere kalacaktı.