Ürün Kategorileri

Sebepleri

     Anadolu topraklarına giren Türkmenlerin sürekli batıya doğru hareket ederek yerleşim alanlarını genişletmeleri Bizanslıları rahatsız etmeye başlamıştır. Bu durum toprak kaybına neden olduğu gibi kendi imparatorlukları sınırları içerisinde otorite kaybı yaşanmasına da neden oluyordu. İstediği vergiyi toplayamıyor, istediği güvenliği sağlayamıyordu. Bu durumu önlemek için 105 yıllık bir hayal olan Türkleri önasyadan atma kararı verilir. Bu amaçla Avrupa'daki pek çok ülkeden de asker temin edilerek, kaybedilen toprakları geri almak için büyük bir orduyla Selçuklu toprakları üzerine hareket edilir. Başarılı olmak için Anadolu beylikleri arasında yaşanan sorunları kışkırtıp bu kişiler arasında çatışmaların yaşanmasını sağlamaya çalışılır. Kardeş kavgası çıkarıp onları güçsüz durumda yakalayarak nihai saldırıyı yapmak için fırsat gözlenir. Böylece 1071'den bu yana hayalleri olan küçük asya topraklarını tekrar Bizans sınırları içerisine katma planları yapılır.